Anlita Camino

Tipping points – så vänder det!

I denna föreläsning går vi igenom sju avgörande drivkrafter som har banat
väg för en mer hållbar framtid och vad vi kan lära oss av dessa erfarenheter idag.

Fem tecken på vårt ökade behov av förenkling

Allt fler är i behov av förenkling i sina liv. I denna föreläsning belyser vi vad denna trend innebär för företag, kommuner och organisationer och hur affärsmodellerna och tjänsterna ut som underlättar våra val.

Hyr dig fri! (Delningsekonomi)

Ägande är ute, nu är det ”tillgång” som gäller. Lär dig mer om hur delningsekonomin kan hjälpa oss att dela på befintliga resurser mer effektivt och samtidigt berika våra liv.

Allt som behövs är en knuff

Vad triggar beteendeförändringar hos individen och i samhället i stort? I
denna föreläsning lär du dig mer om "nudging" – en serie verktyg för att göra det hållbara valet till det självklara och enkla valet.

Du sköna nya värld

Johanna Stål tar i sin föreläsning med oss på en resa bort från dagens ohållbara system och livsstilar in i en framtid där människor och natur mår bra

Civilkurage och berättelser

Vilket är ditt slags mod? I denna interaktiva föreläsning peppas du som deltagare att dela det du gjort eller misslyckats göra, det du drömt eller upplevt, det du sett och hört och känt.

Natur, kultur och vänskap som friskhetsfaktorer

Kan mer natur och kultur göra oss friska? Hur är det med vänskap? Denna föreläsning utmanar ditt sätt att se på hälsa och mänsklig hållbarhet – och bjuder in dig till att dela med dig av dina erfarenheter.

Egen utgivning

Ett decennium av erfarenhet av tidningsmakeri med allt vad det innebär har gett oss ett brett kontaktnät, effektiva produktionsmetoder och extremt hög leveranssäkerhet.