Frihet från ägande - en gemensam angelägenhet (köpstopp)

Att bryta invanda mönster och normer ger oanade effekter i både tankesätt och beteende. En tid med köpstopp kan bidra till en omvärdering av vad som är nödvändigt och vad man kan klara sig utan. Ukulelefamiljen, som består av tre vuxna vänner och deras barn i olika åldrar som delar varandras liv, har provat vad ett köpfritt år kan innebära. I denna föreläsning kommer delar av Ukulele-familjen, känd från både TV och radio, att dela med sig av erfarenheter och lärdomar samt ge konkreta tips kring hur det går att leva långsiktigt hållbart, för både ekonomin och klimatet.

Denna föreläsning hålls av Malin Aghed, f.d kulturutvecklare som bland annat varit utvecklingsledare för hyllade El Sistema Sverige i sex år och byggt upp olika verksamheter för ett öppnare samhälle. Malin har också agerat engagerande konferencier och moderator bland annat på Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival, på Göteborgs Symfoniker, i Berwaldhallen, under Almedalsveckan och på diverse universitetsevenemang. Malin Aghed tycker om att lyssna på både personerna på scen och på publiken och använder sig gärna av sina erfarenheter från både teatern och musikens värld.

Kontakt

Malin Aghed
malin@caminomagasin.se

Läs mer