Kunniga moderatorer

"Ett mycket intressant, engagerat samtal och en aktiv, belåten publik"

Vi modererar och deltar i debatter och samtal inom våra kärnområden: hållbar livsstil/konsumtion/utveckling/ekonomi, CSR, framtidsspaning, gröna beteendeförändringar och samhällsentreprenörskap.

Caminos medarbetare anlitas för att moderera diskussioner på exempelvis konferenser och mässor. Bokmässan och Almedalsveckan är två återkommande uppdragsarenor, men även längre åtaganden såsom en seminarieserie om kooperativt företagande som arrangerades 2012 av Coompanion och Drivhuset på flera orter runt om i landet. Med åren har vi blivit allt bättre på den ädla konsten att vara en god moderator och samtalsledare. Inom Camino ryms flera olika specialområden. Läs mer om våra kunskaper och erfarenheter genom att klicka på respektive medarbetare.

Se Ingemar Tigerberg moderera diskussion om filterbubblan på Caminos Framtidsdag 2017 (ca 7:30 in i programmet)

Se Ingemar Tigerberg intervjua Isabella Lövin på Caminos stora hållbarhetsdag 2016 (ca 30 min in i programmet)

Se Malin Aghed sammanfatta Sociala företagsdagen september 2017 (Youtube)

Se Johanna Stål och Caroline Petersson moderera på Caminos stora hållbarhetsdag 2015 (UR Play/Kunskapskanalen)

Ingemar Tigerberg

Malin Aghed

Johanna Stål

Övriga tjänster