Caroline Petersson

En av grundarna till Camino, numera på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum
Nyfiken entusiast som fascineras och ständigt överraskas av mänskligt beteende.

Kompetens/Intresse

Med en bakgrund som informatör och med ett personligt intresse för psykologi har Caroline specialiserat sig på vad som triggar gröna beteende-förändringar hos individen och i samhället i stort. (se föreläsning nedan - kräver flash) Dessutom mångårig erfarenhet som utbildare inom rättvis/etisk handel samt erfarenhet av att leda och genomföra informationsprojekt, bland annat riktat mot ungdomar.

Teman

Beteendeförändringar/miljöpsykologi, miljökommunikation, lycka/det goda livet, hållbar livsstil, rättvis/etisk handel, samhällsentreprenörskap, sälj/marknadsföring.

Exempel på tidigare uppdragsgivare

Malmö stad, Länsstyrelsen i Halland, Jordbruksverket, Sunfleet, Miljöpartiet (riksdagsledamöter), Hyresbostäder i Norrköping, Skanska, Bostadsbolaget i Göteborg, Göteborgs Hamn, Helsingborgs kommun, Handelshögskolan i Göteborg, Miljötinget, Tillväxtverket, Studieförbundet Vuxenskolan