"Det vi lyckades med 2013 var ett paradigmskifte"

Vad var det som hände när EU år 2013 vände och slog in på en annan riktning för sin fiskepolitik? Den 7:e mars kommer biståndsministern och f.d EU-parlamentariken Isabella Lövin till Caminos stora hållbarhetsdag i Stockholm för att berätta om vad som låg bakom det beslut som av miljörörelsen beskrivits som historiskt.

– Det vi lyckades med 2013 var ett paradigmskifte, då det blev bindande i lagstiftningen att man måste sätta fiskekvoter som garanterar långsiktig hållbarhet, berättar Isabella Lövin i en intervju som du i sin helhet kommer kunna läsa i kommande nummer av Camino (utgivning 8:e mars).

Även om många faktorer var avgörande för framgången sticker hon inte under stolen med att hennes eget engagemang för frågan hade stor betydelse.
– Det räcker inte att det finns en opinion om det inte finns politiker som orkar driva frågorna. Fiskefrågan var min absoluta profilfråga, som jag ägnade i princip hela min tid åt. Jag lyckades skapa en block-överskridande kampanjgrupp inom parlamentet som jobbade jätteintensivt för att få med sig så många som möjligt. I slutändan uppnådde vi nästan total enighet i hela parlamentet. Det var över 500 röster för en ny politik och drygt 100 emot. Där kan man verkligen tala om en tipping point.

Förutom Isabella Lövins berättelse får du på hållbarhetsdagen ta del av erfarenheter och ideér från några av Sveriges ledande forskare kring samhällsförändring, representanter från några av näringslivets främsta pionjärer och inte minst några av de eldsjälar som arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att inspirera och påverka andra.