Miljardären som inte är nöjd

Peder Wallenberg har skapat sitt eget kretslopp för energi. En idé föder nästa, en kontakt leder till en annan och plötsligt har åtta idéer tagit form. När cancern kom gav läkarna en femtioprocentig överlevnadsdiagnos. – Dö, det har jag inte tid med, sa jag till dem. Sex månader senare var jag frisk.