"Det finns en risk i rensandet, om vi inte reder ut varför vi rensar"

Rensande är inte alltid en angelägenhet för att ta bort något vi inte längre behöver. Det kan också vara ett sätt att bereda plats för det som ska växa. Johanna Olander är psykoterapeuten som dagligen arbetar med människors inre rensande.