Kan design göra världen bättre?

Flyktingkris, klimatkris, ekonomikris – samhället står inför stora utmaningar och allt fler anser att vi behöver ta design till hjälp för att lösa problemen. När politikerna står handfallna står hoppet till sociala innovationer och deltagande design för en bättre värld.