Camino medverkar i Framtidens kvarter

Nu har arbetet dragit igång med att göra kvarteret Västerbro i Borås till ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling med fokus på hållbar livsstil. Caminos Johanna Stål medverkar i projektet Framtidens kvarter och leder ett team som ska hitta lösningar på boenden som uppmuntrar och underlättar en mer cirkulär och hållbar livsstil.