Circular Home

I projektet #CircularHome besöker vi olika hem och samlar in exempel på när hanteringen av hemmets flöden inte fungerar och när det fungerar bra.