Hett att hyra från Outdoor Buddies

Att hyra ut utrustning för outdoor-aktiviteter är något som testats av flera företag de senaste åren, med fördelar för hyrestagaren såväl som för miljön. Nu tycks möjligheten ha gått från något nischat till en aning mer mainstream, i alla fall att döma av intresset just nu för företaget Outdoor Buddies.