Destination: Härnösand

Längst höga kusten ligger Härnösand, en liten stad med många hållbarhetsambitioner. Vi besökte staden i samband med en landsbygdskonferens och här är några favoriter du inte får missa vid ett besök.

Transporter allt större miljöpåverkan

Ultra fast fashion, en snabbt ökande e-handel och med det en dramatisk ökning av returer. Det nya landskapet för transporter av våra konsumtionsvaror sätter ljuset på ett område som länge hamnat i baksätet och på nya aktörer som bryter ny mark.