Årets hållbarhetstrender - föreläsning

I över 13 år har Camino bevakat de senaste trenderna inom hållbarhetsområdet och spridit hoppingivande berättelser och ideér för framtiden. I denna föreläsning presenterar vi de trender som vi tror mest på just nu. Den första trendföreläsningen presenterades på Caminos Framtidsdag 2015: Bortom trenderna.

2019 hölls en trendspaning om hållbar mat som spelades in av UR Play. Exempel på trender som vi har belyst på föreläsningen är Trumpeffekten, Proteinskiftet, Inre omställning, Biomimik 2.0 och Privatbilismens död.

Bjud in oss för en dragning av de senaste trenderna eller för en fördjupning av de trender som ni tror kan komma ha betydelse för er verksamhet i framtiden. Med föreläsningen kan vi också leverera en enklare rapport som sammanfattar trenderna vi belyser.

Läs mer