Bokproduktion

Caminos medarbetare har anlitats för att skriva böcker och givit ut egna på Camino förlag. Johanna Stål har skrivit böckerna En annan framtid ihop med Magnus Carlsson (Forum), Ett hållbart liv (Naturskyddsföreningen/Bonner Fakta), Energi - hur design kan göra skillnad (Energimyndigheten) och Materialens Magi - design för en skräpfri värld (Camino förlag). Ingemar Tigerberg har skrivit boken Från dystopi till ekoekonomi - reportage om en möjlig framtid (Camino förlag/BoD). Köp dem via de länkade texterna.

Alla våra tjänster

Kontakta oss