Bortom tillväxtens dilemman

"Intressant rapport som på ett koncist och överskådligt sammanfattar tillväxtfrågan"

Om företag och organisationer ska överleva gäller det att vara öppen för nya utmaningar. Inom Camino finns en god kännedom om nya strömningar i ett allt mer föränderligt samhälle.

Vi erbjuder analys och rapportering. Exempel på kunder är Rena Kläder, Svensk Handel, Mistra Urban Futures och Gröna gruppen i Europaparlamentet. Nedan hittas rapporten Bortom tillväxtens dilemma som Ingemar Tigerberg (då Gustafsson) skrev åt Europaparlamentarikern Carl Schlyter. Ingemar har även skrivit boken Från dystopi till ekoekonomi på samma tema. Rapporten går att läsa via Issuu nedan eller laddas ner som pdf under BILAGOR.

Läs mer