Du sköna nya värld - föreläsningen

Den här föreläsningen tar dig med på en resa bort från dagens ohållbara system och livsstilar in i en framtid där människor och natur mår bra. Hur ser resan dit ut? Vilka val har vi gjort på vägen? Och hur ser framtiden ut? Vad äter vi, hur försörjer vi oss och vilka affärsmodeller har vi utvecklat? Vi har inte svar på alla frågor, men kan visa hur en önskvärd framtid skulle kunna se ut och vilka steg som är nödvändiga att ta för att komma dit.

Vägen dit går via några hållbarhetstrender som redan nu håller på att förändra världen. Dessutom lyfter vi fram exempel på hur design kan eliminera skräp som koncept och svarar på frågor som ”varför är ordet hållbar utveckling ointressant?” och ”varför är myror mer effektiva än människor?”

Föreläsningen kan ges antingen som en inspirationsinjektion på ett tillfälle eller delas upp i flera tillfällen där den första tar upp dagens hållbarhetstrender, den andra visar hur en möjlig framtid skulle kunna se ut och den tredje består av en diskussion ihop med deltagarna kring hur vi skulle kunna nå dit och vad vårt/erat bidrag skulle kunna vara.

Johanna Stål är Caminos chefredaktör och har i tio år intervjuat människor från hela världen om hållbarhet och livsstilsfrågor. Hon är van föreläsare på området och har ett speciellt intresse för mat, framtiden och hållbarhet.

Kontakt

Johanna Stål
​johanna@caminomagasin.se

Läs mer: