Hållbarhetsexpertis - Forskningsprojekt

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 går ut på att utforska lösningar som möjliggör mer hållbar konsumtion. Det är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, vars mål är att minska de konsumtionsrelaterade växthusgasutsläppen med 30 procent till år 2030.

– Vi har inlett samarbeten med tre orter inom regionen. De fungerar som pilotorter, där vi utvecklar och identifierar cirkulära lösningar som fokuserar på invånarnas sällanköpsvaror och beteenden. Målet är att visa på attraktiva och hållbara möjligheter för andra kommuner, orter eller kvarter att ta efter, säger Peter Serrander från Science Park Borås, som är projektledare.

Caminos roll är att genomföra intervjuer med boende, fastighetsägare, butiksägare, kommunrepresentanter, unga vuxna och gräsrotsorganisationer samt att medverka i idéarbetet för att hitta framtida konsumtionslösningar.

Projektet har sin bas på Borås Science Park, men i arbetsgruppen ingår även forskaren Oskar Rexfelt från Chalmers, designern Anneli Selvefors från Forming Futures, experten Tobias Jansson från Circulareconomy.se samt Camino, som medverkar som experter inom hållbar livsstil. I slutet av 2020 kommer de färdiga visionerna och koncepten att presenteras.

Läs mer