Hållbarhetstrender just nu - föreläsningen

I över 10 år har Camino bevakat de senaste trenderna inom hållbarhetsområdet och spridit hoppingivande berättelser och ideér för framtiden. I denna föreläsning presenterar vi de trender som vi tror mest på just nu. Föreläsningen presenterades för första gången på Caminos Framtisdag 2017 med temat "Håller vi?". Exempel på trender som vi belyser i föreläsningen är Trumpeffekten, Proteinskiftet, Inre omställning och Privatbilismens död.

Bjud in oss för en dragning av de nio trenderna eller för en fördjupning av de trender som ni tror kan komma ha betydelse för er verksamhet i framtiden.
Med föreläsningen kan vi också leverera en enklare rapport som sammanfattar trenderna vi belyser.

Läs mer