Handbok om hållbara beteendeförändringar (nudging)

Camino har producerat en handbok om hållbara beteendeförändringar på uppdrag av Malmö stad, Newcastle i Storbrittanien och Utrecht och Nieuwegein i Holland. Boken är en del av ett EU-finansierat projekt som heter GAIA (Global Awareness in Action) som syftar till att utveckla städernas arbete med att utbilda om hållbar utveckling, nå nya målgrupper och mobilisera en upplyst allmänhet till att förändra sina beteenden (genom bland annat "nudging"). Ladda ner dem under BILAGOR.

Alla våra tjänster