Klimatomställningen just nu - föreläsning

En föreläsning som grundar sig i en omvärlds- och nulägesanalys om de stora makrotrenderna idag kopplat till klimatomställningen. Vart går politiken? Vilka strömningar och läger finns? Vad finns det för hoppfulla tendenser och fallgropar att ha ögonen på?

Föreläsningen syftar til att ge en grund til en faktabaserad analys om vad er organisation kan göra för strategiska val för att styra åt rätt håll i den klimatomställning som pågår.

Föreläsare: Ingemar Tigerberg, redaktör & omvärldsanalytiker

Alla våra tjänster