Mistra Sustainable Consumption - forskningsprojekt

MISTRA Hållbar konsumtion – från nisch till mainstream är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran. Camino deltar som projekt- och kommunikationspartner.

Fokus för programmet är på konsumtionsområdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla ”färdplaner” för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara nischpraktiker.

Visionen är att programmet bidragit avsevärt till att hållbara konsumtionspraktiker mainstreamats i Sverige till år 2030. Denna omställning har år 2030 inneburit ökad livskvalitet och rättvisa inom såväl som bortom nationsgränserna och har gjort Sverige

– dess företag, offentliga institutioner och civilsamhälle – till ett internationellt föredöme som visar att hållbart välbefinnande är möjligt.

Programmets hemsida

Alla våra tjänster