Moderatorer som kan hållbarhet

"Ett mycket intressant, engagerat samtal och en aktiv, belåten publik"

Caminos journalister är experter på hållbarhet. Vi anlitas frekvent som moderatorer och deltar i samtal inom våra kärnområden: hållbar livsstil/konsumtion/utveckling/ekonomi, CSR, framtidsspaning, gröna beteendeförändringar och samhällsentreprenörskap.

Caminos medarbetare har lång erfarenhet av att moderera diskussioner på exempelvis konferenser och mässor, med hög kunnighet och en särskilt känsla för form och att fånga publiken. Bokmässan och Almedalsveckan är två återkommande arenor, men även längre seminarieserier finns på uppdragsrepertoaren.

Med åren har vi blivit allt bättre på den ädla konsten att vara en god moderator och samtalsledare. Inom Camino ryms flera olika specialområden. Läs mer om våra kunskaper och erfarenheter genom att klicka på respektive medarbetare.

Se Ingemar Tigerberg intervjua Isabella Lövin på Caminos stora hållbarhetsdag (ca 30 min in i programmet)

Se Ingemar Tigerberg moderera samtal om hållbar mat på Caminos framtidsdag

Ingemar Tigerberg

Johanna Stål

Övriga tjänster