Natur, kultur och vänskap som friskhetsfaktorer

Vilka saker gör oss friska? Frågan ställs ofta omvänt. Vi vet vad som gör oss
sjuka, vi vet massor om hälsofarliga livsmedel och ohälsosam livsstil. Vi tar
itu med ohälsa när den anländer, bara för att upptäcka att vi hade kunnat
eliminera den om vi varit ute i god tid. Denna föreläsning undersöker en perspektivförskjutning för förändring till det bättre, utan att för den skull glömma långtidssjukskrivningar och otrivsel. Ohälsa orsakas sällan av enbart arbetsplatsen eller privatlivet utan är vanligtvis en kombination. Både natur och kultur finns tillgängliga dygnet runt, och många människor nämner vänskap som en livsnödvändighet. Tillsammans kan vi vända och vrida på begreppen och hitta värdefulla friskhetsfaktorer.

Denna föreläsning hålls av Malin Aghed, f.d kulturutvecklare som bland annat varit utvecklingsledare för hyllade El Sistema Sverige i sex år och byggt upp olika verksamheter för ett öppnare samhälle. Malin har också agerat engagerande konferencier och moderator bland annat på Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival, på Göteborgs Symfoniker, i Berwaldhallen, under Almedalsveckan och på diverse universitetsevenemang. Malin Aghed tycker om att lyssna på både personerna på scen och på publiken och använder sig gärna av sina erfarenheter från både teatern och musikens värld.

Malin Aghed
malin@caminomagasin.se

Läs mer: Därför är skogen bra för din hälsa

Alla våra tjänster