REGENERATIONEN – så löser vi vår tids stora hållbarhetsutmaningar

Vi behöver krafttag för att lyckas vända utvecklingen åt rätt håll inom klimat och biologisk mångfald. I denna föreläsning tar vi dig med på en resa in i en annan framtid och vad som krävs för att ta oss dit. Det regenerativa synsättet handlar om hur vi kan bli bättre, återskapa förstörda ekosystem och tillföra positiva saker till planeten, istället för att utarma den.

Med hjälp av nya begrepp, gamla metoder, naturbaserade lösningar och inspirerande exempel får ni en bild av vad som är nödvändigt men också möjligt att göra för att åstadkomma storskalig förändring inom vår generation. Vi kallar det för regenerationen och några av begreppen som tas upp är rewilding, symbios, proforestation och bioregioner.

Föreläsningen ges med fördel under ett längre pass på 1,5 timmar, med efterföljande diskussion och workshops, men den går att anpassa utifrån behov och önskemål.

Om föreläsarna

Johanna Stål är författare, föreläsare och hållbarhetsspecialist med extra fokus på framtidsfrågor och omvärldsbevakning. Hon har i över 15 år föreläst och skrivit om hållbarhet i allt ifrån krönikor och trendspaningar till längre reportage och böcker. Hon har skrivit Naturskyddsföreningens årsbok Ett hållbart liv – 365 råd (2018) och boken En annan framtid - Magnus Carlsons hållbarhetsresa (2020). Tillsammans med bland andra Tobias Jansson grundade hon magasinet Camino för 16 år sedan.

Tobias Jansson är föreläsare och omvärldsbevakare med fokus på cirkulär ekonomi. Han håller inspirerande och innovationsdrivande föreläsningar och workshops för verksamheter som vill utvecklas inom cirkulär ekonomi. Tobias Jansson är författare till boken Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin (2022) tillsammans med Emma Dalväg. Boken är en crash course i industriell symbios.

Duon har arbetat tillsammans i flera projekt, bland annat innovationsprojekten Kvarterets konsumtion och Framtidens konsumtion vid Science Park Borås, samt startat och drivit företaget och magasinet Camino tillsammans.