Tidningsproduktion

Vi har under 10 års tid producerat vårt egna magasin Camino. Här har vi hand om hela produkten från ax till limpa. Ett decennium av erfarenhet av tidningsmakeri med allt vad det innebär har gett oss ett brett kontaktnät, effektiva produktionsmetoder och extremt hög leveranssäkerhet. Vi vet vad som krävs för att skapa kvalitetsprodukt. Camino Magasin var ca 82 sidor i omfattning och gavs ut med 4-6 nr per år. Vi har även producerat energi- och klimattidningen +E som gavs ut till 160 000 hushåll i Jönköpings län 4 ggr/år och tidningen Tillsammans om kooperativt företagande.

Alla våra tjänster