Tipping points – så vänder det!

Vilken droppe får bägaren att rinna över? Vad är det som händer när individer, samhället, företag eller organisationer plötsligt vänder och slår in på en annan riktning? Vilka processer och faktorer är avgörande för att få till viktiga förändringar. I denna föreläsning går vi igenom sju avgörande
drivkrafter som har banat väg för en mer hållbar framtid och vad vi kan lära oss av dessa erfarenheter idag. Föreläsningen bygger på Caminos stora hållbarhetsdag på tema "tipping points" som vi genomförde i mars 2016.