Anlita Camino

Studieplan Ett hållbart liv

Caminos Johanna Stål har författat Naturskyddsföreningen årsbok 2018 Ett hållbart liv - 365 råd. För Studiefrämjandet har hon sedan utformat en studieplan baserat på boken

Löpande textleverans

Camino är experter på hållbarhetsjournalistik och kommunikation med goda ämneskunskaper.