Anlita Camino

Studieplan Ett hållbart liv

Caminos Johanna Stål har författat Naturskyddsföreningen årsbok 2018 Ett hållbart liv - 365 råd. För Studiefrämjandet har hon sedan utformat en studieplan baserat på boken

Arrangerande av Event

Camino har flerårig erfarenhet av allt från stora hållbarhetskonferenser till små seminarier och workshops.