Den hållbara konsumtionens ofrivilliga pionjärer

40-talisterna är många och köpstarka, men rekordgenerationen är samtidigt förhållandevis hållbara enligt en aktuell studie från Göteborgs universitet. De kallas t.o.m "den hållbara konsumtionens ofrivilliga pionjärer".

Konsumtionsrapporten 2009 är baserad på statistik från 2008 och visar exemplevis att mode, kläder och skor, var ett av de konsumtionsområden som ökade kraftigt mellan 1998 och 2008, med 60 procent. Konsumtionen av kommunikationstjänster ökade också stort, hela 123 procent. Mobiltelefoner och internet är numera viktiga och självklara delar av vår vardag.

I rapporten har man tittat närmare på just 40-talisters konsumtion. Det visar sig att de inte är så konsumtionsbenägna. De sopsorterar, väljer ekologisk mat (som de tillagar hemma istället för att äta på krogen), konsumera rkultur- och upplevelser och förköper sig sällan Dessutom tillhör de den grupp som är mest nöjda med sina liv.

Stor reslust är något som förenar 40-talisterna och yngre generationer, men intresset för shopping och så kallade livsstilsprodukter som kläder, inredning och elektronik, ligger under genomsnittet.
Det är istället 20- och 30-åringarna som är mest shoppingglada. De håller som bäst på att bygga sina identiteter genom att att leva aktiva konsumtionsliv.

Konsumtionsrapporten ges ut årligen och ger en översikt av den privata konsumtionen i Sverige. I rapporten presenteras en sammanställning av offentlig statstik om hushållens utgifter och fördjupande analyser gjorda av konsumtionsforskare. Den privata konsumtionen ökade med drygt 30 procent mellan 1996 och 2006 men hösten 2008 bröts trenden och hushållens konsumtion sjönk.
Forskarna har även noterat att hushållens konsumtion av fritid och kultur öka samtidigt som transportkategorin minskar vilket kan peka mot en mer hållbar konsumtion. Även konsumtion av ekologiska livsmedel ökar.
Huruvida dessa tendeser utgör tecken på kris och katastrof eller en klokare konsumtion får framtida nummer av konsumtionsrapporten svara på.