Ett annat sätt att se på världen

Ibland krävs det något extra för att vi skall få ett annat perspektiv på saker och ting. Tidigare har jag bloggat om hur vi i Sverige gör med vår tid och våra pengar i förhållande till andra länder.
Idag handlar det Worldmapper, ett intressant projekt från University of Sheffield som visar världens länder på ett lite annorlunda sätt jämfört med hur vi är vana att världen ser ut. Kartorna är exempelvis baserade på hur befolkningsmängden är spridd i länderna eller på hur mycket leksaker ett land importerar.
Världens innevånare bor till största delen i städer och det gäller även Sverige.
Enligt Danny Dorling, professorn som ligger bakom kartorna fångar en karta baserad på ett lands befolkning det viktigaste med landet.

"It changes how you think about places," he says. "If you really want a fair map of an area you do it by population. What you are interested in most of the time is people."

För att få fram kartorna har man först kombinerat befolkningsdata från ex. SCB med data från FN. Därefter har man delat in landet i ett rutnät och matat in alltihop i ett dataprogram som räknat ut hur stor befolkningen är per ruta.

Poängen med de här kartorna är att de på ett enkelt med effektivt visar på världens orättvisor på ett sätt som den mänskliga hjärna lätt kan ta till sig. Kartorna är dessutom visuellt intressanta i sig själva. Vissa länder ser ut som insekter (Sydafrika, Brasilien eller Algeriet).