...och vad gör vi med vår tid?

Förra veckan bloggade jag om pengar, och tid är ju också pengar som det så fint heter.

I NY times hittade jag det interaktiva resultatet av en tidsstudie, The American Time Use Survey. Där kan man titta närmare på hur olika delar av den amerikanska befolkningen tillbringar sin tid. Att äta, jobba, sova och titta på TV upptar ungefär 2/3 av dygnet. I artikeln står det inget om tidsbrist, utan fokus ligger på hur alla arbetslösa fyller sin tid.

Men hur ser det ut i Sverige? Skiljer sig tidsanvändningen åt mellan olika länder? Ja delvis i alla fall. 2002 startade Barnombudsmannen projektet ”Rätten att komma till tals” tillsammans med fem pilotländer. I rapporten "Hur kul är det på en skala?" redovisas resultaten från den svenska undersökningen i projektet. Bland annat har man undersökt hur nöjda barnen är med sina familjerelationer och familjens ekonomi. Sist i rapporten redovisas en tidsstudie man har frågar hur barnen disponerar sin vakna tid. Lågstadiebarn ägnar . tex 55 min åt att handla en vanlig skoldag medan högstadieelever bara ägnar 25 min åt att gå i affärer. Är det för att de yngre barnen måste följa med sina föräldrar och köpa kvällsmat? De yngsta barnen tillbringar mest tid utomhus, 1h och 30min jämför med tonåringarna som bara är ute 45 min. Tonåringarna tittar på TV drygt 1,5 h om dagen vilket är mindre än amerikaner i åldrarns 15-24. I USA är det lite oväntat pensionärerna som tittar mest på TV, knappt dubbelt så mycket som tonåringarna.

Själv måste jag erkänna att jag tidvis känner av en viss tidsbrist. Oftast är den självförvållad, det är så mycket jag vill hinna mer trots att jag mycket väl vet att dygnet bara har 24h.

Vad är det som orsakar tidspressen, vår upplevelse av att tiden inte räcker till? I Jörgen Larssons rapport är föräldrar i fokus eftersom de är värst drabbade av tidspress och eftersom deras tidspress riskerar att påverka barnen. Ett stort antal faktorer som har att göra med arbetsvillkor, familjeförhållanden, tidsanvändning, konsumtion och boende analyseras.

Man kanske borde göra en egen tidsstudie och titta närmare på vad man gör med sina timmar och minuter? Och vad man får ut av sin tid...