Shipping, shopping och sopor i Stockholm

I Stockholm pågår just nu flera intressanta museiutställningar som berör vår konsumtion och hur den påverkar miljön och vår omvärld. Under sportlovet tog jag tillfället i akt att besöka två av dem.

Sopor!
Sopor! på Nordiska muséet är en tankeväckande utställning om att spara och slänga, om vad sopor egentligen är och vad vi känner inför dem - om nostalgi, minnen, osäkerhet, våndor och motvilja. Och om hur det var för länge sen, när nästan ingenting blev sopor.
För 150 år sedan var konsumtionstakten lägre och soporna ingick i ett naturligt kretslopp. Detta är ganska fyndigt illustrerat med en sorts installation av soppåsar som visar hur mycket sopor varje person skapade dels 1909 och dels nu 2011. I utställningen finns föremål som berättar om att nästan ingenting blev sopor förr – lappade och lagade kläder som till slut blev isolering i timmerväggen, eller dambindan sydd av en utsliten skjorta och fylld med trasor. Återbruk har varit det normala, historiskt sett. Nordiska museet samlar på saker som annars kanske hade blivit sopor. Sakerna är minnen som berättar om hur vi levt och bott i Sverige från 1500-talet fram till idag. Utställningen visas 18/2 - 25/9-11. Läs mer om sopor här!Shipping & shopping!

Vårt sätt att leva är inte möjligt utan handel. Handel är inte möjlig utan sjöfart. Shipping & Shopping är Sjöhistoriska museets nya basutställning som handlar om handelssjöfartens historia men som också är en berättelse om våra konsumtionsvanor och varor. Utställningen vill visa på dessa kopplingar och ge ett sammanhang – t. ex visa hur vårt begär efter något sätter igång en handelskedja. Mer än 90 procent av världens exportgods fraktas med båt och Sverige är helt beroende av sjöfart. Hur långt färdas egentligen en Barbiedocka innan den når Storgatan? Eller en mobiltelefon? Utställningen är byggd med både tillgänglighet och miljö i fokus. Den innehåller både nya konstruktionsmaterial och nya tankar kring pedagogik. Särskilt gillade jag möjligheten att kunna scanna varor och se transportvägarna kring jordklotet. Läs mer om utställningen här!