Jörgens idéer om tid

VIDEO: En stressad livsstil genererar högre utsläpp. Det var ett av budskapen från Jörgens Larssons föreläsning "Lev enklare" som vi arrangerade tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. Här kommer videoklippen från första delen i vår seminarieserie "Hållbar livstil".

Lev enklare
Tidssociologen Jörgen Larsson lär oss hur vi hittar ett lagom livstempo i vardagen och hur livskvalitet och hållbar livsstil går hand i hand. Klippen är uppdelade efter svaren på dessa sex frågeställningar:

Vad är problemet med dagens livsstil?

Vet inte människor sitt eget bästa?

Är en enklare livsstil bra för klimatet?

Är en kortare arbetstid ett hot mot ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle?

Hur kan man själv utforma en tidsrik och ekologiskt livsstil?

Vad krävs för att alla svenskars livsstil ska bli mer hållbar?

Seminarieserien kommer att fortsätta här i våra lokaler på House of win-win på Trejde långgatan 13b i Göteborg. Den 8 april kommer moralfilosofen och forskaren Bengt Brülde och diskuterar kring lycka, mening och moral, och den 14 april kommer Mattias Hagberg, författare till boken "Skräp" och resonerar kring sopor,spillmaterial och om att skapa möjligheter av rester. Den 15 april kommer en fristående uppföljare på Sopornas liv. Möt Jenni Lundgren, designer och Eva Askulv från Klättermusen, som använder återvunnet material i sina kläder. De kommer att prata om design som tar en annorlunda väg.
Vid alla tillfällena startar det kl 18:30 och slutar kl 20:00. Seminarierna är kostnadsfria och man behöver inte anmäla sig i förväg.

Läs mer på www.caminomagasin.se/seminarier