Sex filmer för unga klara

Under 2012 bedriver Camino i samarbete med Föreningen Medveten Konsumtion ett filmprojekt där vi tillsammans tar fram ett gäng filmer för unga och unga vuxna för att påverka deras konsumtionsvanor i grönare riktning. Nu finns sex filmer klara för allmän beskådan och spridning.

Tidigare har vi skrivit om Eriks Green Lab - en serie filmer om Erik som bestämt sig för att experimentera med positiv belöning för att påverka människors konsumtionsvanor. Samtidigt har Medveten Konsumtion samarbetat med ungdomar på Mediegymnasiet och YBC i Nacka där ungdomarna själva fått skriva manus och spela in sina idéer. En av filmerna är "En film om kött" där ungdomarna bland annat gestaltar kända personer som Mikael Persbrandt.

En sjunde film, om lösningar på Tillväxtens Dilemman, baserat på Ingemar Tigerbergs bok "Från dystopi till ekoekonomi" är under produktion och släpps i december.