Ekonomi och makt på tapeten i klimatdiskussion

Dela artikeln

Klimatrörelsen måste angripa tillväxten, eller åtminstone ta i tu med arbetstidsfrågan. Det var några av budskapen från gårdagens klimatdiskussion på School of Global Studies i Göteborg. Seminariet igår hade temat "Vägen framåt efter COP-15 - hur går klimatrörelsen framåt?"

Panelen bestod av Valter Mutt, riksdagskandidat för mp Göteborg, David Jonstad författare, redaktör och klimatdebattör, Hans Abrahamsson, docent och en av grundarna av svenska Attac-rörelsen, Stellan Vinthagen, docent, aktivist och ickevåldsexpert, Jörgen Larsson, sociolog involverat i forskningsprojekt om klimatpåverkan kontra minskad arbetstid - och tillika föredragshållare i vår seminarieserie, Eva-Lotta Hultén, frilansjournalist samt Chris von Borgstede, lektor i psykologi och specialist på psykologi kopplat till miljöval´.

Jag hade inte hunnit läsa igenom deltagarlistan innan jag rusade in i lokalen, och hade därför väntat mig de sedvanliga klimatdiskussionerna - om utsläppsnivåer, vem som bär skulden och så vidare, men så blev det uppfriskande nog inte.

Istället hamnade fokus mycket på dagens tillväxts destruktivitet, och om att klimatrörelsen borde fokusera på att formulera alternativ för ekonomin. Hans Abrahamsson tog upp det faktum att två av Europas största länders ledare, Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Storbritanniens Gordon Brown båda har börjat tala om att hitta nya sätt att värdera utveckling. I fallet Gordon Brown hänvisade han till den brittiska kommissionen för hållbar utvecklings rapport "Prosperity without Growth".

- Ledarna kanske har insett att vi inte kan fortsätta som förut, sa Abrahamsson.

David Jonstad höll med om att ledarna förmodligen förstår mer än vad man kan tro om tillväxtens baksidor, men att steget var långt mellan att tillsätta en utredning och att faktiskt implementera strategierna.

- De är fast i tillväxtfällan, menade Jonstad.

- Man ska inte vara emot tillväxt - man ska vara för arbetstidsförkortning, kontrade Jörgen Larsson.

Jörgens forskning om arbetstidsfrågan handlar om vad som händer om man skulle växla in den produktivitetsökning som sker varje år till sänkt arbetstid istället för pengar.

Stellan Vintagens budskap var betydligt mer aktivistinriktat:

- Klimatfrågan handlar om makt. Vi måste ta krafttag mot fossiljättarna och minska deras vinster, sa Stellan och uppmanade till aktioner med civil olydnad.

Nä, institutionen för globala studier (School of Global Studies) på Göteborgs Universitet är ingen vanlig institution. Engagemanget sitter i väggarna, och förslagen är sällan fega.