Inför Almedalen: Partiledarnas syn på tillväxt förlegad

Dela artikeln

Inför årets Almedalsvecka och släppet av min rapport "Bortom tillväxtens dilemma" kommer här en återblick på var tillväxtdebatten var för ett år sedan. Vi har granskat uttalanden från förra årets arrangemang där partiledarna svarar på hur de ser på tillväxt och miljöpåverkan, och det är bristande faktakunskaper som dominerar. Men programmet inför 2011 antyder att det har hänt saker. Utöver rapportsläppet på måndag 4/7 så arrangeras minst sju andra seminarier som tar upp frågeställningarna. Nu återstår det att se hur långt upp insikterna har spridit sig.

Kommentar till Fredrik Reinfeldt (m): I talet som han hänvisar till säger han det som regeringen ofta framhåller - att Sverige har minskat sina koldioxidutsläpp samtidigt som BNP har ökat. Räknar man med vår konsumtion så har dock Sveriges utsläpp ökat.
Källa: Naturvårdsverket

För inte så länge kunde vi konstatera att miljöminister Andreas Carlgren (c) och biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har vaknat i tillväxtfrågan. Men deras kollegor i partitoppen verkar åtminstone här sova på saken. I videoklippen från förra året svarar partiledarna på Anders Schröders "tittarfråga" om hur de ser på sambandet mellan tillväxt och miljöpåverkan. Det ska påpekas att två av partiledarna har bytts ut sedan dess (Mona Sahlin och Peter Eriksson) och alla riksdagspartier representeras inte i videoklippen.

Kommentar: Göran Hägglund (kd) har rätt i beskrivningen att prylar hela tiden tillverkas mer effektivt. Problemet är att den totala volymen hela tiden ökar snabbare än effektiviseringen. Mobiltelefonerna är ett ypperligt exempel på detta.
Tjänstesektorn har förvisso växt som arbetsmarknad, men vår konsumtion blir motsägelsefullt nog mer och mer materiell. Detta beror just på att prylar tillverkas mer effektivt med tid och blir därför billigare i förhållande till personliga tjänster - ett fenomen som kallas för "tjänstedilemmat".
Källor: Naturvårdsverket (pdf)
och Tillväxtverket(pdf)

Kommentar: Det är intressant att Mona Sahlin (s) väljer att prata om bilar som svar på denna fråga. Trots att bilarna har blivit mer bränslesnåla och att användningen av biobränslen har ökat, så ökar utsläppen från Sveriges bilpark, eftersom vi kör mer när tillväxten ökar.
Källa: Trafikverket

Kommentar Peter Eriksson (mp): Få är emot tillväxt av grön teknik, bättre skola, kultur o.s.v. men frågeställningen gäller kanske framförallt huruvida tillväxt (i form av en BNP-ökning) ska vara det över allt annat övergripande målet för en nation.

Kommentar: Lars Ohly (v) är den som tydligast erkänner att tillväxten har nackdelar, men det är fortfarande oklart hur den goda tillväxten ska se ut som helhet.

Jag var själv i Almedalen förra sommaren, och bilden som förmedlas av partiledarna ovan stämmer väl överens med den uppfattning jag fick om hur frågan uppfattades då i den politiska debatten. Läs mitt inlägg därifrån här. I år finns det dock tecken på att debatten har mognat. Nedanstående programpunkter vittnar i alla fall om en förändring.

TIPS UR PROGRAMMET ALMEDALEN 2011:

Bortom tillväxtens dilemman
Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin
Deltar gör bl.a. Ingemar Gustafsson och Carl Schlyter (mp)
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby >>
(Det stora cafét med ruinträdgården)
Måndag 4 juli Kl. 11:00

Grön tillväxt – räddningen för både klimatet och ekonomin? >>

Miljön förstörs - förstår ekonomerna det? >>

Bubbles of Growth. Samtal 1 av 5 om ekonomisystemet >>

Författare som fattar tillväxtens dilemman. Samtal 2 av 5 om ekonomisystemet >>

Economics of Happiness. Samtal 3 av 5 om ekonomisystemet >>

Författare som fattar tillväxtens dilemman. Samtal 4 av 5 om ekonomisystemet >>

Bubbles of Growth. Samtal 5 av 5 om ekonomisystemet >>