Kan slopad övertid ge hundratusen jobb i Sverige?

Idag rapporterar DN om en rapport från TCO som menar att all den tid som svenska folket jobbar övertid motsvarar 115 000 heltidsjobb och till det kommer obetald övertid på 25 000 jobb. Kanske är det dags att dela med sig lite av slitet?
Dela artikeln

Vi har tidigare skrivit om arbetstidsförkortning som ett sätt att minska koldioxidutsläpp eller arbetslöshet. Se till exempel Camino 23 tema Re:work, eller nedanstående text som jag återvinner från ett tidigare inlägg här på bloggen:

Att det funkar att dela på jobb det visar bl.a. OECD:s granskningar av de industriföretag som tillämpade arbetsdelning när efterfrågan sviktade i finanskrisens kölvatten (och därmed slapp avskeda hundratusentals). Det finns utmaningar som kräver debatt, (i Sverige är det nog t.ex. en god idé att arbetsmarknadens parter är med på förändringarna). Men principen enkel: Ska produktivitetsökningar användas till ökad lön för befintliga anställda, vinst till ägare, eller till att minska arbetstiden och därmed möjliggöra arbetstillfällen till fler?

Forskning visar även att arbetstidsförkortning kan bidra till minskad stress, ökad jämställdhet och t.o.m. mindre klimatpåverkan under vissa förutsättningar. Men eftersom statens skatteinkomster i stor utsträckning är baserade på antalet arbetade timmar så behöver skattebortfallet som en arbetstidsförkortning för med sig kompenseras genom andra skatteintäkter.

Tills dess står det ju fritt för den som kan, har råd (och orkar bryta mot heltidsnormen) att själv växla ner och njuta av nyvunnen fri tid. Så småningom kanske samhället hinner ikapp...

"Övertiden ökar dramatiskt" DN.se >>