Så löser vi tillväxtens dilemman

Dela artikeln

Kortare arbetstid, mer personliga tjänster, bättre spelregler för teknikskiften, nya företagsformer och affärsmodeller samt reformer för en stabilare banksektor. Det är några av de lösningar som presenteras i rapporten ”Bortom tillväxtens dilemman” som lanseras på måndag (4/7) i Almedalen. Den senaste forskningen blandas med nya idéer för att möta de tuffa utmaningarna i att på allvar bryta ekonomins negativa påverkan på den globala miljön, utan att riskera social instabilitet.

Det har hänt mycket i debatten om tillväxtens dilemman det senaste året, något som även Almedalens programschema avslöjar. Förra året var det knappt någon som vill känna sig vid sambandet mellan BNP-ökning och ökad global miljöpåverkan och resursförbrukning. En faktagranskning av partiledarnas argument i frågan från förra årets arrangemang avslöjar en förlegad syn, långt från vetenskapligt förankrad. Ett år senare ser situationen annorlunda ut. Utöver vårt rapportsläpp så arrangeras minst sju andra seminarier på politikerveckan som tar upp problematiken utifrån olika synvinklar.

Rapporten ”Bortom tillväxtens dilemman – den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin” är författad av Ingemar Gustafsson, redaktör och konsult på Camino, på uppdrag av Europaparlamentarikern Carl Schlyter (mp). Den är ett inlägg i den tillväxtdebatt som kommit att få allt bredare deltagande den senaste tiden, inte minst av biståndsministern Gunilla Carlsson (m) och Andreas Carlgren (c). Även ekonomkåren börjar vakna; Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Peter Victor och Klas Eklund är några exempel på ekonomer som vill ersätta BNP-ökning med andra samhällsmål. På Europanivå har diskussionen kommit längre än i Sverige, EU-kommissionen och Europaparlamentet har i arbetet med ”Beyond GDP” fått Europas länder att utöver BNP rapportera även andra aspekter av samhällsutvecklingen. Men inget land har ännu klarat att hantera tillväxtens tuffa dilemman på allvar. Hur skapar man en verkligt hållbar ekonomi?

Välkommen att höra mer om tillväxtens dilemma och dess potentiella lösningar

Bortom tillväxtens dilemman
Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin
Tid: måndag 4/7 Kl. 11:00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby >>
(Det stora cafét med ruinträdgården)
Kontakt:
Ingemar Gustafsson 0761 70 55 81
Hampus Rubaszkin 0736 17 33 89
Carl Schlyter 070 238 25 15

Mer info:

”Inför Almedalen – Partiledarnas syn på tillväxt förlegad” (Videointervjuer med partiledarna från förra årets Almedalsvecka)

”Tillväxtens dilemma erkänns av ministrar” (Biståndsministern och miljöministern har vaknat)