Access engångsbetalning

Här kan du skaffa Access för ett år utan löpande kortbetalning. Använd varianten Access institution/företag om ni vill kunna dela på inloggningsuppgifterna på flera personer, t.ex. på ett bibliotek, eller ge ett extra stöd till konstruktiv journalistik. Bibliotek kan även beställa via Prenax och LM.

Obs! Dessa avbryts automatiskt efter 1 år utan påminnelser. Du behöver då göra om registreringen/betalningen för att fortsätta ha access. För inlogg som fortsätter löpande krävs vanlig access.

295 kr