Från dystopi till ekoekonomi

Den som undersöker tillståndet för den globala miljön kan lätt drabbas av en chock - det barkar åt helt fel håll. Och om man tittar vidare på hur vi människor fungerar och på hur vårt ekonomiska system är uppbyggt så är det nära till hands att känna hopplöshet inför framtiden. Utvecklingen beskrivs ofta med komplexa samband, så svåra att förstå att diskussionen om vår framtid överlämnas i händerna på diverse ”experter”. Från dystopi till ekoekonomi - reportage om en möjlig framtid slår ett slag mot detta demokratiska underskott och lyfter fram konkreta inblickar på vad en mer hållbar ekonomi kan innebära för människors vardag – en slags visualiserad nationalekonomi. Caminos redaktör Ingemar Tigerbergs skildrar en hoppfullare framtidsbild än den som annars ofta går att utläsa från miljörörelsen, något att längta till när man översköljs av floden med allvarliga rapporter om planetens tillstånd. Boken består av hårda fakta som beskriver situationen för vår miljö och dess ekonomiska samband, varvade med reportage och intervjuer från Caminos utgivning genom åren som konkretiserar idéer med lösningar på problemen. De utvalda exemplen fick författaren själv att byta ut förtvivlan och frustration mot hopp och framtidslängtan, men budskapet är också att det behövs styrmedel för att manövrera utvecklingen bort från en annalkande dystopi, mot en attraktiv ekoekonomi.

OBS! Boken går inte att köpa i Camino nätbutik utan i övriga nätbokhandeln, till exempel:

Adlibris >>

Bokus >>

CD:on >>

Som e-bok i iTunes >>

0 kr