_Emil Hyttsten Brodelius

Försäljningschef
Entreprenör med brinn för den omvälvande kraften i idéer, relationer och transaktioner.

Kompetens/Intresse

Relationer är allt. Människans unika ställning som art kommer sig av vår förmåga att bygga relationer och dela visioner. Det har tagit oss till en punkt i historien där vi har alla förutsättningar som behövs för att leva oerhört goda, rika och spännande liv. Det är också den kraften som kommer att få oss att kunna vända utvecklingen bort från klimatkatastrof. I denna spännande tid så är det ett privilegium att få vara med och föra samman människor, företag och organisationer och tillsammans skapa nya spännande konstellationer, möten och möjligheter. Att bygga långsiktiga och ömsesidigt givande relationer är grunden till all god försäljning.

Tidigare grundat Egnahemsbyrån som utvecklar vägar in på bostadsmarknaden för alla de som idag inte kommer in trots att de har anställning och inkomst. Också tidigare haft positioner som marknadschef, projektledare, fotograf, utvecklare av affärsmodeller och strategiska partnerskap samt varit vespaförsäljare.

Testar innovativa och hållbara boendelösningar på sig själv och sin familj i ett ständigt sökande efter ett hållbarare liv. Har genomfört två projekt med Vinnovastöd inom bygginnovation och social inovation. Läser så mycket som tiden räcker till om hållbarhetsfrågor, samhällsutmaningar, miljöinnovationer, big data, entreprenörskap, motivation och nya sätt att se på både försäljning och på arbete. En lyssnare som i utmaningar ofta hittar möjligheterna och vägarna framåt både för människor och affärsmässigt.

Ansvarsområden

Caminovännerna

Sammarbeten

Annonsering

Kontakt

Kontakta mig för ett möte irl eller på telefon så tittar vi på dina och din organisations utmaningar och visioner och på vad vi kan tillföra.

emil@caminomagasin.se

0708609061

besöksadress

Kråkberget, Skånegatan 108, Stockholm