Caminos framtidsdag 2019: Hållbar mat

Caminos framtidsdag 2019 har temat: Hållbar mat och kommer vara dagstid på GöteborgsOperan den 30 oktober. Dagen är gratis och öppen för allmänheten, men antalet platser är begränsat och man kommer att behöva anmäla sig. Anmälan har nu öppnats.

Mer information kommer snart, men boka datumet i kalendern redan nu!

Eventet är en del av Framtidsveckan i Göteborg och arrangeras tillsammans med GöteborgsOperan, som även kommer medverka med en föreställning för besökarna.

Teman under dagen: Framtidens mat, Food tech, Stadsodling, Matsvinn, Klimat vs. eko.

Under dagen kommer vi även att få njuta av nyskapad musik och dans med inspiration från Aniara, sång och musik av Jonas Abrahamsson och delar av Dream Orchestra samt den nystartade Klimatkören.

Dagen syftar till att belysa det nya matlandskapet och visa på berättelser och vägar mot en mer hållbar matproduktion och konsumtion.

Caminos Framtidsdag sker i samarbete med GöteborgsOperan, Framtidsveckan och Stadslandet Göteborg.