Caminos framtidsdag 2019: Hållbar mat

Caminos framtidsdag 2019 har tema Hållbar mat och arrangeras på GöteborgsOperan den 30 oktober.

Eventet är nu fullbokat, men det går att sätta upp sig på en väntelista

Caminos framtidsdag är en del av Framtidsveckan i Göteborg och arrangeras tillsammans med GöteborgsOperan, som även kommer medverka med underhållning inspirerad av Aniara för besökarna.

Teman under dagen: Framtidens mat, Food tech, Stadsodling, Klimat vs. eko. Dagen syftar till att belysa det nya matlandskapet och visa på vägar mot en mer hållbar matproduktion och konsumtion.

Besökarna kommer även att få njuta av nyskapad musik och dans med inspiration från föreställningen Aniara, sång och musik av Jonas Abrahamsson och delar av Dream Orchestra samt den nystartade Klimatkören.

Tid: 9:30-16:30, 30 oktober.
Plats: Göteborgsoperans Lilla scen

Anmäl dig till väntelistan här

Deltagare

Martin Persson, forskare på Chalmers inom hållbar markanvändning.
Anna Richert, ansvarig för matfrågor och köttguiden på WWF.
Artur Granstedt, associate professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Dan Melander, projektledare Stadslandet Göteborg.
Julia Marcopoulos, research- och analysansvarig Agfo.
Martin Berg, Stadsnära Odling, Fastighetskontoret Göteborg.
Alice Knap, grundare Huj!
David Bryngelsson, VD CarbonCloud
Sofia Kocher, VD Musselfeed
Fredrik Olsson, arkitekt TailorMade arkitekter.
Britta Florén Senior projektledare och LCA-expert RISE
Karin Jelkeby, PR- och marknadsansvarig mat.se
Klara Hansson, Stadsbrukare Fastighetskontoret
Sara Mubiru, Utvecklingsledare för Eco Agroforestry Center i Göteborg.
Kristina Fermskog, miljöutredare vid Miljöförvaltningen i Göteborg.

Moderatorer och föreläsare

Johanna Stål, chefredaktör och föreläsare Camino
Ingemar Tigerberg, redaktör och omvärldsanalytiker Camino

Program

9:30 FIKA

09:45 Musik inspirerad av föreställningen Aniara
Sång: Jonas Abrahamsson

10:25 Framtidens mat.
Johanna Stål, chefredaktör Camino trendspanar in i framtidens matvärld. Vad kommer vi äta, hur kommer det produceras och vart äter vi?

10:45 Inspirerande Food tech-exempel.
Johanna Stål samtalar med representanter från företagen Agfo, Huj, Carbon Cloud, Musselfeed.

11:20 Klimatdata som verktyg för att ställa om till klimatsmartare matval i vardagen
Medverkande: Britta Florén Senior projektledare och LCA-expert på forskningsinstitutet RISE

11:35 Hur kan man hjälpa kunder att handla mer klimatsmart med digital nudging?
Medverkande: Karin Jelkeby, Mat.se

11:45 LUNCH
Gäster som vill äta på Göteborgsoperans lunchrestaurang behöver boka bord i förväg för att vara säker plats. Ange att ni är besökare på Caminos framtidsdag.

13:00 Solodans inspirerad av och med musik av föreställningen Aniara

13:40 Panel: Vad bör vi äta om vi bryr oss om planeten?
FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport om landanvändning och IPBES rapporter om biodiversitet ger oss nyttiga råd i hur vi bör äta för att värna om miljön. Men det finns målkonflikter. Hur ska vi välja när klimat och biologisk mångfald står emot varandra?
Medverkande: Martin Persson, Chalmers, Artur Granstedt SLU, Anna Richert WWF.
Moderator: Ingemar Tigerberg, redaktör och omvärldsanalytiker Camino

14:25 Stadsdelsväxthus - en del av framtidens matproduktion
Framtidens städer sluter kretsloppen av näring och energi på extremt lokal nivå. På köpet får vi god, närodlad mat, radikalt minskade transporter och attraktiva, mänskliga stadsmiljöer med en närvaro av odling och matproduktion. TailorMade arkitekter visar konkreta koncept på urban matproduktion.
Medverkande: Fredrik Olsson, arkitekt på TailorMade.

14:45 FIKAPAUS

15:15 Hur odlar vi staden?
Göteborgs nya vägar för hållbar mat mellan stad och land. Dan Melander och Kristina Fermskog berättar om det uppmärksammade projektet Stadslandet och hur de arbetar med kopplingen mellan stad och land och social hållbarhet. Vad har det lett till och vad är planerna framåt?
Medverkande: Dan Melander, visions- & strategiutvecklare och Kristina Fermskog, projektledare för Göteborgs stads livsmedelsstrategi.

15:25 Stadsnära Odling – från odlingslåda till hektar
Så arbetar Göteborgs stad med att skapa förutsättningar för göteborgarna att odla i och omkring staden. Genom föreningar och kommersiella verksamheter är odlingen grund för social hållbarhet, “placemaking”, nya jobbtillfällen och mer lokalproducerad mat till göteborgarna.
Medverkande: Martin Berg, Stadsnära odling på Fastighetskontoret.

15:40 Eco Agroforestry Center - integration och livsmedelsförsörjning som fungerar
Medverkande: Sara Mubiru, utvecklingsledare för Eco Agroforestry Center i Linnarhult, Göteborg. Initiativtagare och VD för Planta Panta Tree International samt Dan Melander - projektledare Stadslandet.

15:50 Panel: Hur lyfter vi matproduktionen i staden till nästa nivå?
Medverkande: Fredrik Olsson, Tailor Made. Martin Berg, Fastighetskontoret. Klara Hansson, Stadsbrukare.
Moderator: Johanna Stål

16:20 Klimatkören sjunger ut (slut 16:30)

Anmäl dig till väntelistan här