Tryck egen Svanenmärkt bok

Dela artikeln

Malmöföretaget Solentro erbjuder privatpersoner möjligheten att designa och lägga in texter via hemsidan, för att sedan få den tryckt av Elanders Svanenmärkta tryckeri. Som extra bonus är tryckeriet klimatneutralt. Tryckeriet kompenserar sina utsläpp genom att stötta småskalig produktion av el från jordbruksavfall i Indien.

Det är bara att släppa loss författarglädjen!

Mer information finns på: www.solentro.se
Bilden är från www.freeimages.co.uk