Räkna ut dina vardagsresors miljöpåverkan

Dela artikeln

Verktyget heter Min Resa och hittas på smartaresor.nu. Tanken är att tydliggöra konsekvenserna av hur vi tar oss fram. Här kan du jämföra dina olika sätt att resa, till
exempel till jobbet, träningen, skolan eller affären. Man ritar upp resorna på en karta, sedan ser räknar verktyget ut vad som skiljer mellan de olika färdsätten. Kategorierna är tid, avstånd, koldioxidutsläpp, kalorier och pengar.

Bakom verktyget står projektet Hållbart Resande i Umeåregionen, som strävar efter hållbara kommunikationer i området. Bakgrunden är att
80 procent av det totala antalet bilresor i Sveriges tätorter är kortare än 3—4 kilometer. För varje liter bensin som förbränns, bildas cirka 2,6 kilo koldioxid. Det blir nästan 4 ton koldioxid per år för den bil som rullar 1 500 mil.

www.smartaresor.nu

Foto: Burning Image ©