Gabriella Ahlström om ett USA i kris

”Trots hotet om nya översvämningar har hon valt att bo kvar”