Den nya jorden

Vi äter oss sjuka och feta med fossilt dopad mat utan näring och alldeles för mycket socker och billigt kött. Samtidigt närmar vi oss matbrist och en lavinartad befolkningsökning i storstäderna. För att nå en hållbar matförsörjning bör vi äta mer grönt. Finns framtidens livsmedelsförsörjning hos en stadsbonde från Göteborg eller i ett indianägt vertikalt växthus?