En värld utan skräp

Som en reaktion mot det industriella samhället har ett nytt designparadigm växt fram, där produkter och byggnader, precis som i naturen, ingår i slutna kretslopp. För Camino berättar grundaren Michael Braungart varför man inte kallar en kärleksrelation hållbar och varför myror är bättre för miljön än människor.
Dela artikeln

”Föreställ dig en byggnad, inbakad i landskapet, som får energi från solen, bryter ner koldioxid och skapar syre. Föreställ dig våtlandskap och botaniska trädgårdar som tar hand om cirkulerande vatten. Färsk luft, blommande växter och dagsljus överallt. Skönhet och bekvämlighet för varje invånare. Ett sedumtak som absorberar regnvatten. Fåglar som bosätter sig i taken. I korthet, ett livsstöttande system i harmoni med energiflöden, mänskliga själar och andra levande saker. Knappt en maskin alls.”

Så skriver arkitekten William McDonough, som tillsammans med kemisten Michael Braungart startade Cradle to Cradle-konceptet (Vagga till vagga) för cirka tio år sedan. De vänder sig mot design- och arkitekturtänket som dominerat den industriella tidsåldern där schweizisk-franska Le Corbusier tidigt satte en industriell prägel på mycket av arkitekturen. Le Corbusiers ambition var att skapa bättre hus för den växande befolkningen i städerna och såg byggnader som ”maskiner för människor att bo i”. Den typen av byggnader var ofta skapade av betong, cement och andra material som vi idag ser som miljöovänliga.

Mot det industriella samhället har nya strömningar framträtt hos nytänkande designer och arkitekter. Kanske ska inte byggnader ses som maskiner utan som levande organismer, som likt träd deltar produktivt i sina omgivningar? Det vill säga att allt vi producerar ska kunna återanvändas i en evig cykel, precis som i naturen.
– Vad har du för relation till din pojkvän? Om du svarar att den är ”hållbar” då tycker jag synd om dig! Vi använder inte ordet hållbarhet när vi pratar om kärlek och allt det goda i livet, varför använder vi det i miljösammanhang?
Michael Braungart är på Konstfack i Stockholm för att berätta om Cradle to Cradle, det nya tänket som revolutionerat design- och arkitekturvärlden. Han menar att miljörörelsen, och kanske extra mycket den svenska, är för moraliserande och reducerande. Det handlar bara om att minska sina fotavtryck, minimera utsläpp och gifter. Istället för att vara ”mindre dålig” borde alla försöka vara ”100 procent bra”, menar Michael. Vi borde prata om miljön med andra termer än ”hållbarhet” och ”effektivitet”. Det spelar ingen roll om vi blir mer hållbara och effektiva om grunden i allt är skadligt. Det nya kallas enligt Michael för ”eco-effectiveness” och handlar om att skapa fler positiva effekter istället för färre negativa.
– Med alla olyckor vi skapat här på jorden är det lätt att få uppfattningen om att det hade varit bättre om vi inte fanns alls. Människor försöker bli ”mindre dåliga”, eftersom de förutsätter att de i grunden är dåliga!

Michael föreläser inför en fullsatt sal med förväntansfulla designer. Han är populär, många kommer fram för att hälsa på den världsberömde tyska kemisten, vars arbetsfält sträcker sig från aktörer som Greenpeace till stora företag som Nike. Men hade han inte träffat kollegan, den amerikanske arkitekten William McDonough, hade det kanske inte blivit något Cradle to Cradle-koncept.
– Vi träffades på en balkong när mitt företag hade invigning för sin nya filial i New York. William dök upp en timme före öppning och vi blev sittande under hela festen och pratade.

Som en kärlek vid första ögonkastet. En relation som utmynnade i det gemensamma företaget McDonough Braungart Design Chemistry. Idag är boken Cradle to Cradle – remaking the way we make things, av William och Michael en storsäljare som översatts till många olika språk. De båda männen är flitigt anlitade föreläsare och kända för att fängsla sina åhörare.
– Cradle to Cradle kom till tack vare George Bush. Om det är din president så inser du att du har potential att bli något också.
Michael är skeptisk till det som han kallar ekologism – en slags falsk eko-ideologi som han anser råder i samhället idag. Politikerna låtsas göra saker för miljön för att hålla oss upptagna och tro att det verkligen händer något.
– I Europa är miljöfrågor främst en etisk fråga. Problemet med etiska frågor är att de alltid försvinner i tider då de behövs som mest. Man måste göra miljö till en företagsfråga. Jag pratar om ett affärskoncept.

Michael är noga med att visa på företagens vinster av att ställa om till Cradle to Cradle-tänket. Grunderna är enkla: slutmålen för företagen ska vara att allt material som används ska kunna återanvändas i evighet, och inget får återvinnas som efter återvinningen blir till en sämre råvara (downcycling). Det handlar om att designa rätt från början så att material i nästa steg kan bli näring åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom elimineras avfall som koncept och man ser istället avfall som näring till något nytt. Det handlar inte om att försöka minimera kemikaliespridningen, utan att istället utgå från redan positivt definierade material. Cradle to Cradle står för en ny, cirkulär ekonomi där material – precis som i naturen – aldrig förstörs. Tekniken kan appliceras på allt från material och produkter till processer, byggnader och städer. Lättast illustreras idén genom exempel på vad som redan gjorts. Personerna bakom Cradle to Cradle har exempelvis hjälpt ett företag att tillverka ett biologiskt nedbrytbart glasspapper som förvandlas till vatten efter några timmar utanför frysen. I pappret har man dessutom bakat in frön, vilket gör att pappret är gjort för att slängas i naturen. Görs det är man dessutom med och bidrar till ett bevarande av den biologiska mångfalden. Likaså arbetar företaget Green-butts med biologiskt nedbrytbara cigarettstumpar. Andra som arbetar mycket med Cradle to Cradle-modellen är Nike. Deras mål är att ha skor som är helt återvinningsbara inom några år. Idag har deras Re-use a shoe-program lett till att över två miljoner skor har återvunnits och blivit till tennisbanor, lekplatser eller nya skor. Ännu är det dock bara en minoritet av skorna som kan återanvändas.
BonkeliMini är ett svenskt företag som gör barnkläder. De använder sig bland annat av ”returnity”-tyger, som kan återvinnas helt efter användning. Även svenska designern Matilda Wendelboes senaste kollektion är helt ekologisk och Cradle to Cradle-certifierad.

Vissa representanter från den traditionella miljörörelsen har kritiserat Cradle to Cradle för att vara ”business as usual” - om vi bara ställer om produktionen så kan vi producera och konsumera lika mycket som innan. Det finns andra problem med konsumtion, såsom transporter och ett stressigt samhälle med människor som blir olyckliga.
– Transporten minskar när man helt plötsligt inte längre säljer fönsterrutor utan snarare en ”livslång garanti på vacker utsikt”, menar Michael. Det vill säga att företagen hyr ut sina produkter och sedan ansvarar för att återvinna dem när de går sönder. Det kommer att minska transporter och öka incitamenten för att skapa bra kvalitet. Michael tar som exempel det tyska företaget Desso, som tar tillbaka sina mattor när de är utslitna och återvinner dem till nya mattor.

Men hur är det då med konsumtionen? Ska vi fortsätta shoppa som vanligt?
– När vi inte är rädda förstör vi inte längre. Jag behöver inte så mycket saker. Blir vi mer medvetna och sakerna får bättre kvalitet kommer vi inte längre vara intresserade av att köpa lika mycket. Vi kommer att köpa mindre, men av bättre kvalitet.
Michael drar gärna parallellen med myror, de är väldigt många, precis som vi människor. Skillnaden är att vi producerar avfall, det gör inte myrorna.
– Naturen har inget designproblem, det är vi människor som har det. Vi måste designa samhället så att naturen älskar att ha oss människor här på jorden.

Cradle to Cradle - certifiering
Det finns tre nivåer av Cradle to Cradle-certifiering: guld, silver och platina.
I certifieringen mäts bland annat energikvalité, vattenkvantitet och socialt ansvarstagande. Allt material som används ska kunna bli näring antingen åt mikroorganismer eller i nya industriella processer.

C2C:s tre principer:
Avfall = näring.
Solen som energikälla, i alla dess former.
Främja mångfald.

Lär dig mer om Cradle to Cradle i Sverige:
cradlenet.se
vaggatillvagga.se
circulareconomy.se

Företag som arbetar enlig c2c
Bonkelidesign.se
Creatables.org
Desso.com
Green-butts.com
Hermanmiller.com
Matildawendelboe.se
Returnity.at
Nikereuseashoe.com