Det våras för solel

Tvärtemot vad många tror, så fungerar solceller bättre när det är kallt. Sverige har prima förutsättningar för solel. Priserna har halverats på bara tre år, det finns flera statliga stöd att söka och många företag har 25 års garanti. Dags att frossa i solel?
Dela artikeln

Investeringen betalar av sig på några år

Sol har blivit riktigt lönsamt. I flera europeiska länder har egenproducerad solel nått det som kallas för ”Grid Party” enligt Sveriges Radios Klotet, det vill säga att den är lönsam helt utan subventioner. Möjligen gäller detta även Sverige, det beror på de lokala förutsättningarna och vilken teknik man väljer. Bloggen Cornucopia som är en av Sveriges mest lästa inom energi- och ekonomi, har gjort ett räkneexempel där hans solenergiinvesteringsanläggning betalar av sig helt utan statliga stöd på sex år för privatpersoner och på tre år för företag (tack vare avdragsmöjligheter).. Eftersom el måste användas samtidigt som den produceras och hushållet inte alltid använder all el så produceras ofta överskottsel. I de flesta fall skickas denna el ut på elnätet och används av någon annan. Ibland får man ”räkna av” den på sin elfaktura. Man kan alltså i sällsynta fall nå noll kronor på den rörliga delen av elräkningen (fasta avgifter tillkommer). Däremot går det inte för privatpersoner att få betalt för att tanka ut el i Sverige, på grund av skatteregler. I Cornucopias bloggexempel monterades solceller vertikalt på en vägg för att kunna nås av den lågt stående solens strålar under vintermånaderna. Den vertikala anläggningen tillämpar en lösning där överskottselen från solcellerna istället går till att värma vatten till hushållet. Därmed lagras energin från solen och kan användas även när den inte lyser. Dessutom slipper man de kostnader (och ibland strul) som det innebär att koppla anläggningen till elnätet.

Nu kommer IKEA-solcellerna

Efter några års sökande ger sig masskonsumtionsföretaget IKEA in på solenergimarknaden. Satsningen inleds i företagets 17 varuhus i Storbritannien, det land som IKEA bedömer har mest förmånliga statliga subventioner till privatpersoner. Ambitionen är att erbjuda snygga, billiga och lättmonterade lösningar och valet att leverera solcellerna föll på det kinesiska företaget Hanergy. Till solenergianläggningen följer ett övervakningssystem där man kan hålla koll på hushållets elkonsumtion och – produktion via nätet. Priset framgår inte av IKEA:s faktamaterial, möjligen varierar det beroende på hushållets behov, men enligt ett räkneexempel betalar investeringen av sig på sju år.

Statliga stöd finns att söka

Priserna rasar och samtidigt är det guldläge för att söka statligt stöd för solel. Via Länsstyrelsen går det att söka stöd för upp till 35 procent av investeringskostnaden, maximalt 1,2 miljoner kronor. Det har funnits stöd för solel sedan 2009 och efter några år tog pengarna slut, men nu finns alltså nya pengar att söka. Ett annat alternativ är ROT-avdrag om man anlitar någon för installationen av anläggningen (maximalt 50 000kr/år). Exakt vad som omfattas av RUT-avdraget går att läsa på Skatteverkets hemsida.
I 2014 års budget har regeringen aviserat att småskaliga elproducenter även ska få göra ett avdrag i sin inkomstdeklaration för upp till 20 000 kilowattimmar per år för den el som skickas ut på elnätet, vilket motsvarar det ungefär 12 000 kronor om åre​t.