Vänner till salu?

Ska miljöperspektiv och moral styra vår syn på barns konsumtion eller borde vi lyssna mer till barnens psykosociala situation? Forskaren Erika Lundby vill ta barnens sida