Janine Benyus lär oss att lära av naturen

Hon har lärt oss att lära av naturen. Janine Benyus är författaren och biologen som på grund av sitt engagemang i att sprida kunskap kring hur naturen löser problem är en av mottagarna av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2013.