Ekobilen rycker ut i snabbmatslandet

Odlarföreningen FRESH i New London, Connecticut har två mål: att bekämpa den orättvisa tillgången på hälsosam mat och att inspirera människor att bry sig mer om matproduktion. Från odlingsfält till skolgårdar, höghus och äldreboenden följer vi med i deras ljusblå lastbil.