En värld utan pengar

Alla tror inte att nya affärsmodeller och politiska styrmedlen kommer att räcka för att få bukt med de problem som följer konsumtionssamhället. Möt Raphael Fellmer från Berlin som tillsammans med vänner bestämt sig för att bygga ett helt samhälle fritt från pengar.